Historien om Wulff & Co.

Wulff & Co AS ble grunnlagt i 1962 under navnet Norexim Commodities LTD, og hadde hovedaktivitet rettet mot Sovjetunionen frem til begynnelsen av 1990-årene. Som et ledd i bytteforretningene med Sovjet importerte vi betydelige kvanta ryper, elg, reinsdyr, antilope og hjort fra Sovjet og bygget opp en distribusjon i Norge av vilt.

Etter hvert utvidet vi leverandørnettet til å også omfatte viltprodukter fra andre land. New Zealand, Australia, Kina, Vietnam, Sør-Afrika, Sør-Amerika og mange land i Europa ble nye navn på leverandør-listen. Sortimentet er utvidet og omfatter i dag flere hundre varer. Vi leverer vilt, storfe, lam, gris, sjømat, bær, pureer og mange andre varer av meget høy kvalitet.

I dag er vi totalleverandør til HORECA-markedet i hele landet. Vårt hovedkontor ligger på Alnabru i Oslo, og vi har kontor i Trondheim, Hallingdal og Bergen.